Gebyok

  • Gebyok

    Comments are off

      Bangunan rumah tradisional masyarakat jawa dengan kerangka bangunan utama yang terdiri dari soko guru berupa empat tiang utama penyangga struktur bangunan serta tumpang sari yang berupa susunan balok yang disangga soko guru.